Terms and conditions – Motivated Fellas

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: bruikbaarheid

 • Dit zijn de algemene voorwaarden van MOTIVATED FELLAS BV. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen.
 • Na het plaatsen van een bestelling verklaar je akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en verklaar je bekend te zijn met de inhoud.
 
 • Artikel 2: Contact

Naam: MOTIVATED FELLAS BV
Hoofdkantoor: Landzigt 16-22, 3454 PE de Meern, Nederland
Leveringsadres voor het terugsturen van producten: Landzigt 16-22
Email address: info@motivatedfellas.com
KvK-nummer: 
71514465
BTW-registratienummer: NL

 

Artikel 3: Overeenkomst/aanschaf product(en)

 1. De overeenkomst is tot stand gekomen zodra er een bestelling is geplaatst via de website van MOTIVTATED FELLAS. MOTIVATED FELLAS bevestigt de order altijd via de mail.
 2. MOTIVATED FELLAS gaat niet akkoord met de overeenkomst indien:
  • De door jou ingevulde gegevens niet correct of volledig zijn
  • Leveringsadres buiten onze zones valt.
  • Nog niet betaald is voor de bestelling
 3. De bestelling kan betaalt worden met E-deal, Paypal of Creditcard.

   

Artikel 4: Levering

1.     MOTIVATED FELLAS zorgt ervoor je bestelling zo snel mogelijk te leveren. De gemiddelde levertijd is 1 a 2 werkdagen. Wij bieden een garantie van 7 werkdagen na aankoopdatum. Er zijn natuurlijk altijd factoren die ervoor kunnen zorgen dat je bestelling later binnen komt, denk hierbij aan betalingsverkeer, distributiepartij, natuurrampen of oorlog.

2.     Levering vindt altijd plaats na de betaling ontvangen te hebben.

3.     MOTIVATED FELLS zal er alles aan doen om de door jou bestelde producten in goede staat te leveren. Bij schade of een incomplete levering kunt u contact opnemen met de infomail en krijgt u nieuwe producten.

4.     Jouw bestelling zal worden geleverd op het bezorgadres dat jij hebt aangegeven in de bestelling.

 

Artikel 5: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 

1.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2.     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.     De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.     De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6.     Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7.     De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

8.     De ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

9.     De consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

10.  De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

11.  Hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

12.  Hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

13.  De ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

14.  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 6: Privacy

MOTIVATED FELLAS gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Jouw gegevens zullen nooit gedeeld worden met derden.

 

Artikel 7: Klachtenregeling

 1. Wij doen ons uiterste alles vlekkeloos te laten verlopen. Als je nog steeds een klacht hebt, kun je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@motivatedfellas.com.
 2. Wij doen ons uiterste best u klacht om te buigen naar positief resultaat.
 
 

Artikel 8: Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en de tussen MOTIVATED FELLAS en jouw gesloten overeenkomst(en). De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Artikel 9: Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 

MOTIVATED FELLAS kan ieder moment de algemene voorwaarden aanpassen. Daarom is het belangrijk om voordat je bestelt te kijken of de algemene voorwaarden up to date zijn.

Augustus 2019

Add to cart